0752-5188996

ZMAREZ 772F/ZMAREZ 775F               -10℃~300℃

黑色/白色,适用于食品医药行业的材料,满足FDA认证要求,拥有优异的耐化性,尤其推荐使用在CIP\SIP工艺中,压缩永久变形性能优异,并具有良好的机械性能。被列入FDA可与食品接触物质(FCS)有效清单通告中, 成为可与食品接触通告(FCN)列入材料。

ZMAREZ 475W                                        -10℃~220℃ 

白色,适用于食品医药行业的材料,满足FDA认证要求,拥有优异的耐化性,尤其推荐使用在CIP\SIP工艺中,压缩永久变形性能优异,并具有良好的机械性能。被列入FDA可与食品接触物质(FCS)有效清单通告中, 成为可与食品接触通告(FCN)列入材料。

6.jpg